En stark partner till svensk medicinteknik

Godkända transporter av känsligt material

page-feature

Branschen medicin & provtagning

Vi förpackar, märker och verifierar olika typer av medicinska provtagningsset. Dessa förpackas oftast i vårt eget specialemballage som uppfyller kraven som ställs i UN3373. Vilket innebär att förpackningen är godkänd att frakta biologiskt ämne kategori B. Vi kan hjälpa till under hela distributionskedjan med inköp av samtliga komponenter och mottagning av kundorder med utstick till respektive provtagningsenhet.
Stacks Image 1405

Inköp och distribution av utrustning och förbrukningsvaror

Se till att alla artiklar och produkter finns samlade på ett och samma lager oavsett antalet leverantörer. Vi gör inköp av de komponenter som går åt och lagerhåller volymer enligt överenskommelse. På så sätt finns allt samlat på en central plats för snabb leverans till respektive provtagningsenhet.
Stacks Image 764

Märkning med hög standard

Vi har möjlighet att märka set med kundunika streckkoder som underlättar både vid provtagning och under analysen. För att säkerställa rätt märkning använder vi oss av ett marknadsledande system med verifiering och kontroll mot förvalda värden i en databas. Detta för att garantera att all märkning i provtagningssetet är unik och rätt i serie. All information sparas även för eventuell framtida verifiering.
Stacks Image 1263

Provtagningskit

Vi förpackar enhetliga kit som underlättar både vid provtagningstillfället och under själva analysen. Genom att förpacka samtliga artiklar som går åt tillsammans med instruktion om tillvägagångssättet är det enkelt för personal att genomföra provtagningen. Om proverna förpackas i våra specialförpackningar för medicinsk provtagning skickas de dessutom ut i en förpackning som även fungerar som returemballage för transport till laboratoriet.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Lager och -distributionstjänster

Fördelar med våra tjänster
  • Det alltid finns artiklar på lager i avtalad mängd
  • Eventuella kit alltid finns på lager
  • Inkommen order hanteras och levereras samma dag.
  • IT-system som kund och ev. kundens kunder kan använda för att skapa inköp mot eller systemintegration till befintligt affärssystem.
Stacks Image 773

Packing Kundwebb samt integration mellan datasystem

Våra kunder får tillgång till Packing Kundwebb. En webbaserad tjänst som bland annat ger information om pågående och utförd leverans, aktuellt lagersaldo och detaljerad fakturainformation.

Vi erbjuder även olika typer av integrationstjänster mellan vårt produktionssystem och våra kunders olika affärssystem. Detta för att få en sömnlös kommunikation. Då vi utvecklar och driftsätter vårt produktionssystem i egen regi finns det stora möjligheter till funktionsanpassningar just efter kundens unika behov.
Stacks Image 1257

Förpackningar för medicinska prover

Vi har tagit fram en för marknaden unik förpackning som uppfyller kraven som ställs enligt UN3373. Därmed är den godkänd att frakta biologiskt ämne kategori B vilket bland annat innefattar prov på vävnad och vätska från människa och djur. Förpackningen som har plats för upp till tre provrör samt tillbehörsfack för exempelvis pipett eller kanyl. Andra typer av format kan tas fram efter behov.