Referenser, Några företag vi hjälper idag

Referenser från olika branscher

page-feature

Referenser

Vi har en rad med kunder som gärna låter sig visas att vi är en del av deras värdekedja. Här refererar vi till några av dem och vilka utmaningar vi haft och hur vi löst dem. Det visar på vilken bred kunskap vi besitter och vi vill att referenserna öppnar dina ögon för hur vi kan hjälpa dig. Vår syn på vårt uppdrag är problemlösning. Allt går att lösa, det gäller bara att komma på hur och till vilket pris.

Mattson Metal

Stacks Image 4037
Om kunden
Mattsson Metal är ett av de ledande företagen i Norden när det gäller varmpressade detaljer samt bearbetning av dessa. De tillverkar produkter som återfinns i allt från ställverk, bromssystem och vattenledningssystem. Mattsson Metal äger och förvaltar även varumärket TKM med produkter inom ventiler och ventilkoppel. Företaget har anor från 1943. Läs gärna mer om Mattsson Metal på http//www.mmetal.se
Vårt uppdrag
Stora delar av Mattsson Metals produkter för VVS-industrin behöver monteras och förpackas innan de är redo för leverans till slutkund. Vi hjälper Mattson Metal med montering och provtryckning av fördelare, o-ringsmontering samt förpackning och märkning av produkter. Efter hanteringen hos oss är produkterna leveransklara till Mattsson Metals kunder.

Bufab Sweden AB

Stacks Image 4057
Om kunden
Bufab Sweden AB erbjuder ett marknadsledande sortiment av både special- och standardfästelement samt tätningselement. Deras komponenter ingår i mobiltelefoner, satelliter, motorcyklar, järnvägar och mycket mer. Försäljningskontor finns i Täby, norr om Stockholm med centrallager i Värnamo. Läs gärna mer om Bufab Bix Stickler på http://www.bufab.com/
Vårt uppdrag
Vi erbjuder förpackningstjänster av både stora och små packsatser i varierande seriestorlekar. Vi förpackar bland annat produkter i ESD-skyddat material. Med våra tjänster kan Bufab Sweden AB erbjuda den förpackningsform som deras kunder efterfrågar.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Naturafemme

Stacks Image 4059
Om kunden
Naturafemme säljer hormonfria p-datorer och fertilitetsmonitorer. Detta är små, avancerade datorer som mäter basaltemperaturen i kroppen. Datorn kan sedan kartlägga den individuella temperaturkurva som varierar under menscykeln. Tekniken kan med väldigt hög precision uppmärksamma de dagar i månaden chansen för graviditet är som högst likväl som lägst. Detta är ett fullgott alternativ gentemot andra preventivmedel såsom p-piller - men helt fritt från hormoner! Läs gärna mer om Naturafemme på http://www.naturafemme.se
Vårt uppdrag
Naturafemme använder våra logistik- och distributionstjänster. Vi tar emot order direkt från Naturafemmes webbutik och ser till att de når slutkunden så fort som möjligt. Datorerna som har ett högt marknadspris kräver extra rutiner, exempelvis lagerhåller vi produkterna i säker förvaring i kassaskåp. Vi hanterar givetvis eventuella returer från slutkund.

Kul & Klok Design

Stacks Image 4063
Om kunden
Kul & Klok Design står bakom sällskapsspelen Korso och Korso Hex IQ. Ett utmanande korsordsspel som verkligen sätter dig på prov! Företaget drivs som handelsbolag av eldsjälarna Kjell och Kristina Rilbe. Läs gärna mer om Kul och Klok på http://www.korso.se
Vårt uppdrag
Vi står för tjänster inom montering, förpackning och logistik. Spelens monteras samman och förpackas sedan i plastfilm. Vi lagerhåller produkterna hos oss för leverans till deras återförsäljare.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Varför Packing? 5 anledningar att anlita oss!

Stacks Image 512

Kunskap

Vi är experter på vårt område och har mångårig kunskap inom montage, förpackning och logistik. Allt från projektering och rådgivning till produktion och uppföljning. Men ensam är inte starkast, det vi inte själva vet kan alltid någon av våra duktiga samarbetspartner svara på.
Stacks Image 521

Leveranssäkerhet

Genom att hålla rätt bemanning i kombination med hög maskinell utrustning kan vi leverera även under pressade situationer med bibehållen hög leveranssäkerhet.
Stacks Image 514

Kvalité

Ett inbitet talesätt är att kvalité kostar pengar. Det håller vi inte med om, däremot att inte hålla hög och jämn kvalitet kostar i form av missnöjda kunder. Vi börjar alltid ett nytt samarbete med att definiera tydliga kvalitetsmål och kartlägga processen. Med ständiga förbättringar ser vi till att alltid lyfta kvalitén till nya nivåer.
Stacks Image 516

Pris

I slutändan är det oftast ekonomin som avgör. Vår filosofi är mycket enkel. Genom att sammanslå flera kunders stödverksamheter kan vi investera i utrustning och kunskap som ökar effektiviteten och borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Genom att göra gemensamma inköp på tryck, emballage och distribution kan vi pressa priserna tillsammans och ge stora rabatter till våra kunder.
Stacks Image 518

Engagemang

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Genom ett arbetsklimat som både erbjuder utmaningar och eget ansvar får vi fram ett engagemang som genomsyrar hela företaget. Det engagemanget försöker vi dagligen leverera till våra kunder.