Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga

Vi är en komplett tjänsteleverantör inom montage, förpackning, logistik. Genom att samla flera kunders stödversamheter under ett och samma tak kan vi samordna likande moment och investera i kunskap och utrustning som sänker kostnaderna, höjer kvalitén och säkrar ledtiderna för våra kunder. Med oss som leverantör behöver våra kunder enbart en kontaktperson och en enhetlig faktura för alla våra tjänster. Vi ger våra kunder en hel värld av möjligheter!

Montage

Stacks Image 5754
Från enklare syning och sortering till mer omfattande tjänster i med flera operationer med höga krav på kvalité. Vi är en komplett partner för olika typer av montagetjänster. Vi arbetar främst inom följande områden.

 • O-ringsmontering
 • Montage av olika skruvförband
 • Sortering och kvalitetskontroll
 • Limning
 • Montage av elektronik
 • Tillverkning & montage av specielemballage i plast och well.

Förpackningstjänster

Stacks Image 5752
Vi förpackar, sorterar och märker om kundgods enligt önskemål. Vi har en effektiv maskinpark där många uppgifter är automatiserade för bästa ekonomi. Vi förpackar i huvudsak i följande material:

 • Påsar
 • Inplastning
 • Kartong
 • Blisterförpackningar
 • Specialemballage för UN 3373 (Godkänd för transport av medicinska prover)

Logistik

Stacks Image 5756
Vi erbjuder ett helhetskoncept inom logistik. Vi hanterar i dagsläget varulager för ett antal olika e-handlare och grossister. Allt från minsta skruv till stora flytbryggor på upp till 10 kvm. Exempel på tjänster inom logistik:

 • Lagerbevakning med beställning av produkter direkt av kunds leverantör.
 • Lager av kundgods
 • Ommärkning, sortering
 • Plock och utleverans av kundorder
 • Bokning av frakt
 • Kundsupport

Varför Packing? Här är fem goda anledningar!

Stacks Image 512

1: Kunskap

Vi är experter på vårt område och har mångårig kunskap inom montage, förpackning och logistik. Allt från projektering och rådgivning till produktion och uppföljning. Men ensam är inte starkast, det vi inte själva vet kan alltid någon av våra duktiga samarbetspartner svara på.
Stacks Image 521

2: Leveranssäkerhet

Genom att hålla rätt bemanning i kombination med hög maskinell utrustning kan vi leverera även under pressade situationer med bibehållen hög leveranssäkerhet.
Stacks Image 514

3: Kvalité

Ett inbitet talesätt är att kvalité kostar pengar. Det håller vi inte med om, däremot att inte hålla hög och jämn kvalitet kostar i form av missnöjda kunder. Vi börjar alltid ett nytt samarbete med att definiera tydliga kvalitetsmål och kartlägga processen. Med ständiga förbättringar ser vi till att alltid lyfta kvalitén till nya nivåer.
Stacks Image 516

4: Pris

I slutändan är det oftast ekonomin som avgör. Vår filosofi är mycket enkel. Genom att sammanslå flera kunders stödverksamheter kan vi investera i utrustning och kunskap som ökar effektiviteten och borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Genom att göra gemensamma inköp på tryck, emballage och distribution kan vi pressa priserna tillsammans och ge stora rabatter till våra kunder.
Stacks Image 518

5: Engagemang

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Genom ett arbetsklimat som både erbjuder utmaningar och eget ansvar får vi fram ett engagemang som genomsyrar hela företaget. Det engagemanget försöker vi dagligen leverera till våra kunder.

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning.

Telefon: 0227-312 55
e-post: info@packing.se

Eller använd kontaktformuläret nedan