Förpackning i transportemballage, blisterförpackning & sortimentspåsar

Förpackningstjänster för ökad kvalité och sänkt kostnad

page-feature

Förpackningstjänster

Vi utför kontraktspaketering inom flertalet branscher. Bland annat förpackar vi VVS-kopplingar, monteringssatser för elektronik och sällskapsspel. Vi har en god maskinell utrustning med möjlighet att köra väldigt varierande seriestorlekar. Från nollserier med mycket manuell hantering till helautomatiserade lösningar för större volymer. Med våra förpackningstjänster kan vi i många fall både öka kvalitén och sänka kostnaderna för kunden samtidigt som vi säkrar ledtiderna.

Vår portfölj av förpackningstjänster innehåller ett brett utbud inom transport- och exponeringsförpackningar. Här är är ett urval avd et som är mest förekommande.

Kitt och sortimentspåsar

Stacks Image 1219
Svetsad påse
Vår mest kostnadseffektiva förpackningsform. Påsar med automatiserad förslutning. Med manuell eller automatisk sortering och fyllning. Perfekt lösning för exempelvis monteringssatser och tillbehör.

Vi har ett stort utbud av standardpåsar med möjlighet till digitaltryck för märkning av exempelvis artikelnummer och antal. Det går även att få med tryckt film i upp till 6 färger.

Medicinsk provtagning

Stacks Image 1221
Transport av biologiskt material
Förpackning avsedd för transport av prover från provtagningar av biologiska ämnen, kategori B, UN3373. Exempelvis blod- och urinprover, vävnader med mera.

Förpackningen är lätt och tunn vilket borgar för god fraktekonomi. Samtidigt är den användarvänlig med sin fackindelning.

Vi utvecklar förpackningar ut efter er kravspecifikation.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Referens - Kul & klok

Kontrasten mot Er är enorm. Hos Er känner vi oss uppskattade och respekterade och som en viktig kund.
Kjell Rilbe, Ägare Kul & Klok

Lönpaketering

Det finns flera fördelar med att outsourca delar eller hela din förpackningskedja.
  • Ingen arbetsledning behövs
  • Frigör er egen personal som kan utföra andra uppdrag som passar er kärnverksamhet bättre
  • Ingen kapitalbindning i maskinell utrustning
  • Frigör yta i eller på din fastighet
  • Omvandla löpande kostnader till fasta kostnader
  • Enklare att budgetera