Montering av komponenter i små eller stora serier

Kontrollerade och kvalitativa monteringstjänster

page-feature

Monteringstjänster

Vi utför monteringstjänster inom flera olika områden för kunder i vitt skilda branscher. Tillsammans med kunden analyserar vi behov och skapar därefter rutiner och kvalitetsmått för respektive process. Det dagliga arbetet sker sedan metodiskt i syfte att skapa en långbar relation med kunden. Med våra monteringstjänster kan vi i många fall både öka kvalitén och sänka kostnaderna. Samtidigt som vi säkrar ledtiderna.

Montering O-ringar

Stacks Image 8518
O-ringar sitter monterade på flera olika komponenter. Vi kan genomföra täthetskontroll i samband med montering.

Till monteringen kan vi även koppla förpackning i klisterförpackning eller sortimentspåse. Även större bulkförpackningar förekommer.

Montering skruvförband

Stacks Image 480
Skruvförband är en koppling inom VVS-branschen. För sammankoppling av vattenledningar och produkter.

Förpackas i etiketterade påsar som försluts genom svetsning och bulkförpackning per automatik. Räkning och kartongförpackning förekommer.

Torrprovning

Stacks Image 478

Streckkodsscanning

Stacks Image 25
Vi har idag ett antal maskiner som är byggda och anpassade direkt efter kundens behov. Vi kan även ombesörja att köra kundspecifika maskiner som tillhör dig som kund men som står här hos oss under kontraktstiden.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Sortering

Vanligast inom sortering är att kunden fått en batch med felaktiga artiklar, felaktig etikettering eller felaktigt antal.

Vid felaktig kvalité sätter vi upp korrekt nivå tillsammans med kunden och går igenom batchen.

Kvalitetskontroll

Innan alla hantering kan produkt unika nivåer för kvalité sättas och implementeras i redan befintlig process.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och tillför kontinuerligt en ökad kvalité till alla våra tjänster.

Referens - Bufab

Vi är mycket nöjda med Packing's flexibilitet och snabbhet då detta krävs inom Telecombranchen. All dokumentation såsom leveransbesked, packsedlar och fakturor sköts friktionsfritt. Noggranheten skall också nämnas då vi ej haft några reklamationer eller felräkningar sedan vi började använda Packing 2010.
Staffan, Inköpare Bufab Sweden AB