Vi hanterar logistiken från inköp till leverans. Så du kan

Fokusera på kundupplevelsen

page-feature

Branschen e-handel

Vi vill ge dig förutsättningar att ge den bästa kundupplevelsen. Genom att lägga ut logistik kan du som kund helt fokusera på den säljande verksamheten. Vi kan sköta hela värdekedjan inom tredjepartslogistik (3PL). Allt från inköp och mottagning av gods till hantering av kundorder med leverans direkt till slutkund.
Våra kunder kan därefter fokusera 100% på sina kunder och att ge den bästa kundupplevelsen.
Vi kan även tillhandahålla montering- och förpackningsuppdrag. Med våra tjänster kan vi i många fall både öka kvalitén och sänka kostnaderna för dig som kund samtidigt som vi säkrar ledtiderna.

Dedikerad kontaktperson

Stacks Image 8733
Lämna ut processer utan att förlora kontrollen. Genom en egen kontaktperson som sköter den dagliga verksamheten bygger vi upp långsiktiga relationer. Samtidigt som vi ständigt kan förbättra processen.

Full kostnadskontroll

Stacks Image 8747
Med fasta priser är det enkelt att budgetera våra omkostnader. Vi börjar alltid ett samarbete genom att analysera er verksamhet och erbjuder därefter en skräddarsydd prislista. Helt utan otäcka dolda kostnader.

Färdiga fraktavtal

Stacks Image 8779
Vi förhandlar årligen centralt för alla våra kunder och har både bra priser och god kunskap om olika fraktalternativ. Oavsett om mottagaren är i grannkommunen eller på andra sidan jorden.

Leveransprecision

Stacks Image 8784
Oavsett belastning ser vi alltid till att hålla rätt bemanning - vi ser alltid till att order lämnar oss inom avtalade tider.

Dina kunder vet att det dom beställer kommer att komma i tid i korrekt antal. I slutändan är leveransprecisionen något som uppskattas mer än priset enligt många undersökningar.

Integration

Stacks Image 8812
Kunden lägger en order och direkt därefter hamnar ordern elektoniskt hos oss. Bearbetning kan påbörjas direkt utan kostsam manuell hantering. Fråga oss gärna om integrationslösningar mellan olika system.

Rätt emballage

Stacks Image 8817
Med ett antal olika standardemballage och goda kunskaper om att ta fram kundunika lösningar ser vi till att era produkter skickas rätt emballerade för att klara transporten - utan att för den skull kosta för mycket.

Mer än bara logistik

Stacks Image 8854
Vi älskar att hantera och förädla!

Skulle era produkter behöva mer omvårdnad än enbart logistik har vi egna avdelningar som hanterar sortering, montering, förpackning och tryck.

Kontakta oss för mer information

Ronny Andersson
VD & Säljare
070-604 53 66
ronny@packing.se

Exempel på tillämpningar

Prenumerationer

För utskick av större mängder order vid ett och samma tillfälle. Vi hjälper till att plocka samman, märka och distribuera. Behöver varje order vara unik? Inga problem - vi har utvecklade processer för detta.

Kampanjhantering

Större mängder gods från olika leverantörer som ska packas samman och förädlas innan det skickas vidare ut till slutkunden.