UN3373 - specialutvecklad förpackning

Förpackning för biologiskt material & provtagning

UN3373 - Förpackning för organiskt material

Vi har tagit fram en för marknaden unik förpackning som uppfyller kraven som ställs enligt UN 3373. Därmed är den godkänd att frakta biologiskt ämne kategori B vilket bland annat innefattar prov på vävnad och vätska från människa och djur. Förpackningen har plats för upp till tre provrör samt tillbehörsfack för exempelvis pipett eller kanyl. Även andra typer av format kan tas fram efter behov.
Stacks Image 1251

Två förpackningar i en

Förpackningen består av två delar. En tät innerförpackning omsluten av en styv och slagtålig ytterförpackning. Innerförpackningen har fackindelning för upp till tre provrör samt absorberande material som kan suga upp ev. läckage. Mellan inner- och ytterföpackningen finns ett stötdämpande material som skyddar produkterna vid hård hantering. Samtliga delar är sammansatta till en enhet varpå inga lösa delar finns.

God fraktekonomi

Förpackningen är lätt, enbart 70 g. Med sin tjocklek om 29,5 mm går den att skicka med vanlig postgång utan extra avgift för skrymmande gods.
Stacks Image 1253
Stacks Image 1255

Paketering, märkning och distribution

Vi har stor erfarenhet av att fylla förpackningarna efter olika kundbehov. Exempelvis att märka transportasken med instruktioner för hur själva provtagningen skall gå till, märkning av provrör i unika serier samt förpackning av dessa i asken tillsammans med ev. hjälpmedel såsom kanyl och pipett. Vi kan även hjälpa till med distribution till respektive provtagningsenhet.