Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga

page-feature

TredjepartslogistikVi hjälper dagligen företag inom många branscher att få ut sina produkter till sina kunder - snabbt, kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat. Våra kunders gemensamma, stora volymer gör att vi kan investera i produktionssystem och lagersystem som gör oss mycket effektiva. Våra samlade volymer ger oss också bra fraktavtal till jordens alla hörn. Samtidigt är vi ett mindre familjeföretag och värnar mycket om vår flexibilitet och täta, personliga relationer mot våra kunder.

Med oss som part arbetar vi flexibelt.

Flöde

Stacks Image 10050

Inköp


Se till att produkterna aldrig tar slut på lager samt att de artiklar som ska utgå fasas ut i rätt tid. Beroende på behov väljer vissa kunder att göra inköp helt i egen regi, andra använder den statistik och de funktioner vår kundwebb erbjuder som stöd för inköpsprocessen. Dock väljer de flesta kunder att låta oss ta över inköpen. Kunden sluter fortfarande avtal mot sina leverantörer men därefter sätter vi tillsammans upp en beställningsplan. Beställningsplanen är sedan ett underlag för våra inköpare att se till att rätt antal kommer i rätt tid till vårt lager.
Stacks Image 10130

Inleverans


Med oss finns en trygghet att produkterna håller rätt kvalité - vi ankomstkontrollerar alltid godset före lagerläggning med okulärbesiktning och att det fysiska godset stämmer överens med följesedel och inköp. För kunder vars produkter har större behov av kontroll och/eller förädling sätter vi upp rutiner på artikel- eller batchnivå. Det kan exempelvis gälla kontroll av skada som tillhör aktuellt parti eller märkning av pris. Vid större arbeten tar vi hjälp från vår förpacknings- och monteringsavdelning. Våra kunder ska kunna släppa ifrån sig sitt lager utan att för den skull förlora kontrollen.
Stacks Image 10055

Orderläggning


Order kan läggas till oss via ett antal olika metoder. Exempelvis e-post, Packing Kundwebb eller olika typer av integrationer. Genom att vi äger och förvaltar vår eget produktionssystem har vi en stor flexibilitet gällande anpassning för integration mot externa system.
Stacks Image 10144

Plock av order


All kundorder passeras vårt eget produktionssystem som vi själva utvecklar och förvaltar. Fördelen är att vi kan fokusera på funktionalitet som verkligen gynnar våra kunder i form av ökad effektivitet och kvalitetssäkring.
Stacks Image 10061

Transport till mottagaren


Beroende på önskemål utifrån vem mottagaren är, leveranstid och tillvalstjänster väljer vi inför varje fraktbokning ut tillgängliga frakttjänster och därefter den mest ekonomisk fördelaktiga alternativet. På så sätt kan vi garantera att våra kunder alltid får mest valuta för pengarna.

Vi skickar årligen stora volymer gods och har således bra förhandlade priser på frakt. Jämför gärna ert nuvarande avtal mot våra prislistor.
Stacks Image 10072

Returhantering


Om kunden av någon anledning inte är nöjd och önskar returnera varan hjälper vi till med bokning av returfrakt och inleverans.
Stacks Image 10150

Kundtjänst


Vi kan även åta oss kundtjänsteuppdrag där vi har direktkontakt mot era kunder. Vi kommer tillsammans överens om vilka ärenden vi ska sköte och sätter upp rutiner för detta.

Branchregister

Vår kundbas återfinns i en varierande mängd branscher. Klicka på respektive bild för läsa mer om de mest förekommande.

Referenser

Personalen på Packing är väldigt flexibla och hjälpsamma. De går verkligen den extra milen för att ge oss det vi behöver.
Ulrika, vd Naturafemme

PPS och Packing Kundwebb

Vi äger och förvaltar vårt eget produktionssystem som vi kallar PPS. Till detta finns en Kundwebb där man via en webbläsare kan logga in och ta del av sina order, artiklar, ekomomi osv - allt som rör ens företag helt enkelt. Mer om vår kundwebb finns under fliken logga in.

Fördelen med ett eget produktionssystem är att vi enkelt kan anpassa funktioner och arbetssätt efter hur vi arbetar och lägga till funktionalitet som våra kunder efterfrågar. Vi har en bred kompetens för drift och kan exempelvis hjälpa till att sätta upp integrerade flöden mellan vårt system och kunders olika plattformar. Vi kan även hjälpa till att sätta upp och driva e-handelsplattformar för våra kunder.

Fördelar med logistik via tredjepart

  • Ingen arbetsledning behövs
  • ngen investering i utrustning
  • Inget bekymmer över outnyttjade och halvfulla lager som kostar.
  • Omvandla löpande kosntader till fasta kostnader - enkelt att budgetera.

Varför Packing? Här är fem goda anledningar!

Stacks Image 512

1: Kunskap

Vi är experter på vårt område och har mångårig kunskap inom montage, förpackning och logistik. Allt från projektering och rådgivning till produktion och uppföljning. Men ensam är inte starkast, det vi inte själva vet kan alltid någon av våra duktiga samarbetspartner svara på.
Stacks Image 521

2: Leveranssäkerhet

Genom att hålla rätt bemanning i kombination med hög maskinell utrustning kan vi leverera även under pressade situationer med bibehållen hög leveranssäkerhet.
Stacks Image 514

3: Kvalité

Ett inbitet talesätt är att kvalité kostar pengar. Det håller vi inte med om, däremot att inte hålla hög och jämn kvalitet kostar i form av missnöjda kunder. Vi börjar alltid ett nytt samarbete med att definiera tydliga kvalitetsmål och kartlägga processen. Med ständiga förbättringar ser vi till att alltid lyfta kvalitén till nya nivåer.
Stacks Image 516

4: Pris

I slutändan är det oftast ekonomin som avgör. Vår filosofi är mycket enkel. Genom att sammanslå flera kunders stödverksamheter kan vi investera i utrustning och kunskap som ökar effektiviteten och borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Genom att göra gemensamma inköp på tryck, emballage och distribution kan vi pressa priserna tillsammans och ge stora rabatter till våra kunder.
Stacks Image 518

5: Engagemang

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Genom ett arbetsklimat som både erbjuder utmaningar och eget ansvar får vi fram ett engagemang som genomsyrar hela företaget. Det engagemanget försöker vi dagligen leverera till våra kunder.

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning.

Telefon: 0227-312 55
e-post: info@packing.se

Eller använd kontaktformuläret nedan