Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Referenser

page-feature

Mattson Metal

Stacks Image 4037
Om kunden
Mattsson Metal är ett av de ledande företagen i Norden när det gäller varmpressade detaljer samt bearbetning av dessa. De tillverkar produkter som återfinns i allt från ställverk, bromssystem och vattenledningssystem. Mattsson Metal äger och förvaltar även varumärket TKM med produkter inom ventiler och ventilkoppel. Företaget med anor från 1943 har idag drygt 100 anställda fördelat på två produktionsenheter, en i Mora och sedan 2009 även i Kungsör. Läs gärna mer om Mattsson Metal på www.mmetal.se

Vårt uppdrag
Stora delar av Mattsson Metals produkter för VVS-industrin behöver monteras och förpackas innan de är redo att leverans till slutkunden. Vi hjälper Mattson Metal med montering och provtryckning av fördelare, o-ringsmontering samt förpackning och märkning av produkter. Efter hantering hos oss är produkterna leveransklara till Mattsson Metals kunder. Vi erbjuder även bemanning till deras egna monteringsavdelning.

Bufab Sweden AB

Stacks Image 4057
Om kunden
Bufab Sweden AB erbjuder ett marknadsledande sortiment av både special- och standardfästelement samt tätningselement. Deras komponenter ingår i mobiltelefoner, satelliter, motorcyklar, järnvägar och mycket mer. Försäljningskontor finns i Täby, norr om Stockholm med centrallager i Värnamo. Läs gärna mer om Bufab Bix Stickler på http://www.bufab.com/
Vi är mycket nöjda med Packing ABs flexibilitet och snabbhet då detta krävs inom Telecombranchen. All dokumentation såsom leveransbesked, packsedlar och fakturor sköts friktionsfritt. Noggranheten skall också nämnas då vi ej haft några reklamationer eller felräkningar sedan vi började använda Packing 2010.
Staffan, Inköpare
Vårt uppdrag
Vi erbjuder förpackningstjänster av både stora och små packsatser i varierande seriestorlekar. Vi förpackar bland annat produkter i ESD-skyddat material. Med våra tjänster kan Bufab Sweden AB erbjuda den förpackningsform som deras kunder efterfrågar.

Rättsmedicinalverket

Stacks Image 4061
Om kunden
Rättsmedicinalverket är en svensk myndighet som ger kvalificerade analyser och bedömningar inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Verket finns på 9 platser i landet varav en stor del är koncentrerat till Linköping. Verket grundades 1991 och tog då över uppgifter som tidigare legat på kliniker under Socialstyrelsen och har idag ca 380 anställda.

Verket gör utredningar och medicinska undersökningar åt övriga rättsväsenden. De bedömer bland annat om en brottsling har en psykisk störning eller ej, kontrollerar drogpåverkan, gör faderskapstest och undersöker onaturliga dödsfall. Verket bedriver även forskning och utveckling i egen regi. Läs gärna mer om Rättsmedicinalverket (RMV) på www.rmv.se.

Deras behov och vår lösning
Polisen gör vid misstanke om drogpåverkan en provtagning av urin och/eller blod från den misstänkta. Polisen handskriver sedan uppgifter på varje provrör. Rören förpackas i tuber med skruvkork och skickas sedan för analys till RMV i kuvert. Väl hos RMV separeras emballage och provmaterial åt. Provmaterialet registeras in i deras datasystem utifrån den data polisen antecknat på rör och remiss.

För att underlätta för både Polisen och RMV ersätts transporthylsorna med en mer ändamålsenlig förpackning. Denna är designad för att uppfylla kraven som ställs för att frakta biologiskt ämne, kategori B (UN3373). Det innebär bland annat att den består av två skikt: En tät innerförpackning och en styv och slagtålig ytterförpackning. Mellan dessa finns en foam som dämpar stötar vid exempelvis fall. Innerförpackningen har absorberande material som kan ta hand om ev. läckage från provrören. I förpackningen finns även fack för hjälpmedel under själva provtagningen såsom pipett, kanyl och instruktioner. På så sätt är varje ask ett komplett provtagningsset.

RMV:s önskan är att rören skall märkas med streckkod istället för handskrift. För att underlätta för polisen bör märkningen finnas redan när de får provmaterialet. Vi presenterar en lösning där grunden är en databas innehållande alla streckkodsserier. Vid tillverkning av ett provtagningsset hämtas nästföljande ledig streckkodskombination ur databasen varpå etiketter skriv ut som operatören placerar på avsedd plats. För att garantera att inga dubbletter finns placeras sedan enheten i ett visionsystem. Visionsystemets tre kameror dokumenterar asken och bilderna sparas för framtida verifikation. Samtidigt överförs analyserad data till databasen som fäller ett avgörande om asken är godkänd eller inte baserat på ett 10-tal mätpunkter. Bland annat att rören är märkta med rätt streckkod och att samtliga komponenter är på rätt plats. Först när aktuellt provtagningsset är godkänt kan nästa påbörjas.

Vi tar emot beställningar direkt från polisstationerna och levererar dagligen ut kompletta provtagningsset. Inför leverans noteras vilka streckkodsserier som skickats varpå RMV via Packing Kundwebb kan spåra när och var en unikt enhet skickats.

I anknytning till provtagningen scannar polisen rörens streckkod och en elektronisk remiss skapas. Rören läggs sedan tillbaka i förpackningen som försluts och skickas för analys. RMV:s personal öppnar nu enkelt förpackningen, vilket sparar både tid och ökar ergonomin jämfört med tuber med skruvkork.

Naturafemme

Stacks Image 4059
Om kunden
Naturafemme säljer hormonfria p-datorer och fertilitetsmonitorer. Detta är små, avancerade datorer som mäter basaltemperaturen i kroppen. Datorn kan sedan kartlägga den individuella temperaturkurva som varierar under menscykeln. Tekniken kan med väldigt hög precision uppmärksamma de dagar i månaden chansen för graviditet är som högst likväl som lägst. Detta är ett fullgott alternativ gentemot andra preventivmedel såsom p-piller - men helt fritt från hormoner! Läs gärna mer om Naturafemme på naturafemme.se
Personalen på Packing är väldigt flexibla och hjälpsamma. De går verkligen den extra milen för att ge oss det vi behöver.
Ulrika, vd Naturafemme
Vårt uppdrag
Naturafemme använder våra logistik- och distributionstjänster. Vi tar emot order direkt från Naturafemmes webbutik och ser till att de når slutkunden så fort som möjligt. Datorerna som har ett högt marknadspris kräver extra rutiner, exempelvis lagerhåller vi produkterna i säker förvaring i kassaskåp. Vi hanterar givetvis eventuella returer från slutkund.

Kul & Klok Design

Stacks Image 4063
Om kunden
Kul & Klok Design står bakom sällskapsspelen Korso och Korso Hex IQ. Ett utmanande korsordsspel som verkligen sätter dig på prov! Företaget drivs som handelsbolag av eldsjälarna Kjell och Kristina Rilbe. Läs gärna mer om Kul och Klok på korso.se

Vårt uppdrag
Vi står för tjänster inom montering, förpackning och logistik. Spelens monteras samman och förpackas sedan i plastfilm. Vi lagerhåller produkterna hos oss för leverans till deras återförsäljare.

Kunden tycker till
Vår tidigare logistikleverantör gjorde många fel. Vi upplevde att det kom in lite väl många klagomål från kunder på att det fattades delar i spelet. Kommunikationen med företaget blev bristfällig, både avseende person till person och det elektroniska orderläggningssystemet. De klarade inte hela produktionskedjan utan lät en tredje part utföra inplastningen vilket ledde till dyrare frakt och även fler skador på förpackningen. Allmänt kände vi oss som en liten kund som de inte brydde sig särskilt mycket om.
Kontrasten mot er är enorm. Hos er känner vi oss uppskattade och respekterade och som en viktig kund.
Kjell Rilbe, Ägare Kul & Klok Design
Ni är tillmötesgående och trevliga vid varje kontakt. Ni löser våra problem HELA vägen och kommer OFTA med konstruktiva förslag till bättre lösningar. Ni fakturerar en gång i månaden istället för t.ex. efter varje utleverans ni ordnat åt oss. Ni visar intresse för oss och våra behov även då ni har stressigt och har mycket att göra. Ni har författat tydliga och bra avtal utan märkbart onödigt krångel och fria från paragrafer som gränsar till icke önskvärda. Ni har inte varit helt felfria i era fakturor, men nästan, och det fel som jag observerat har varit till vår fördel. Hos er känner vi oss uppskattade och respekterade och som en viktig kund.

Varför Packing? Här är fem goda anledningar!

Stacks Image 512

1: Kunskap

Vi är experter på vårt område och har mångårig kunskap inom montage, förpackning och logistik. Allt från projektering och rådgivning till produktion och uppföljning. Men ensam är inte starkast, det vi inte själva vet kan alltid någon av våra duktiga samarbetspartner svara på.
Stacks Image 521

2: Leveranssäkerhet

Genom att hålla rätt bemanning i kombination med hög maskinell utrustning kan vi leverera även under pressade situationer med bibehållen hög leveranssäkerhet.
Stacks Image 514

3: Kvalité

Ett inbitet talesätt är att kvalité kostar pengar. Det håller vi inte med om, däremot att inte hålla hög och jämn kvalitet kostar i form av missnöjda kunder. Vi börjar alltid ett nytt samarbete med att definiera tydliga kvalitetsmål och kartlägga processen. Med ständiga förbättringar ser vi till att alltid lyfta kvalitén till nya nivåer.
Stacks Image 516

4: Pris

I slutändan är det oftast ekonomin som avgör. Vår filosofi är mycket enkel. Genom att sammanslå flera kunders stödverksamheter kan vi investera i utrustning och kunskap som ökar effektiviteten och borgar för ett konkurrenskraftigt pris. Genom att göra gemensamma inköp på tryck, emballage och distribution kan vi pressa priserna tillsammans och ge stora rabatter till våra kunder.
Stacks Image 518

5: Engagemang

Vår främsta resurs är våra medarbetare. Genom ett arbetsklimat som både erbjuder utmaningar och eget ansvar får vi fram ett engagemang som genomsyrar hela företaget. Det engagemanget försöker vi dagligen leverera till våra kunder.

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning.

Telefon: 0227-312 55
e-post: info@packing.se

Eller använd kontaktformuläret nedan