Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

Tjänster inom montage, förpackning och logistik.

page-feature

Medicin

Vi förpackar, märker och verifierar olika typer av medicinska provtagningsset. Dessa förpackas oftast i vårt eget specialemballage som uppfyller kraven som ställs i UN 3373 vilket innebär att förpackningen är godkänd att frakta biologiskt ämne kategori B. Vi kan hjälpa till under hela distributionskedjan med inköp av samtliga komponenter och mottagning av kundorder med utstick till respektive provtagningsenhet.

Tjänster

Stacks Image 1405
Inköp och distribution av utrustning och förbrukningsvaror
Se till att alla artiklar och produkter finns samlade på ett och samma lager oavsett antalet leverantörer. Vi gör inköp av de komponenter som går åt och lagerhåller volymer enligt överenskommelse. På så sätt finns allt samlat på en central plats för snabb leverans till respektive provtagningsenhet.
Stacks Image 764
Märkning med hög standard
Vi har möjlighet att märka set med kundunika streckkoder som underlättar både vid provtagning och under analysen. För att säkerställa rätt märkning använder vi oss av ett marknadsledande system med verifiering i ett visionsystem och kontroll mot förvalda värden i en databas. Detta för att garantera att all märkning i provtagningssetet är unik och rätt i serien. All information sparas även för eventuell framtida verifiering.
Stacks Image 1263
Provtagningskit
Vi förpackar enhetliga kit som underlättar både vid provtagningstillfället och under själva analysen. Genom att förpacka samtliga artiklar som går åt tillsammans med instruktion om tillvägagångssättet är det enkelt för personal att genomföra provtagningen. Om proverna förpackas i våra specialförpackningar för medicinsk provtagning skickas de dessutom ut i en förpackning som även fungerar som returemballage för transport till laboratoriet.
Stacks Image 1210
Lager och -distributionstjänster
Fördelar med våra tjänster
  • Det alltid finns artiklar på lager i avtalad mängd
  • Eventuella kit alltid finns på lager
  • Inkommen order hanteras och levereras samma dag.
  • IT-system som kund och ev. kundens kunder kan använda för att skapa inköp mot eller systemintegration till befintligt affärssystem.
Stacks Image 773
Packing Kundwebb samt integration mellan datasystem
Våra kunder får tillgång till Packing Kundwebb. En webbaserad tjänst som bland annat ger information om pågående och utförd leverans, aktuellt lagersaldo och detaljerad fakturainformation.

Vi erbjuder även olika typer av integrationstjänster mellan vårt produktionssystem och våra kunders olika affärssystem. Detta för att få en sömnlös kommunikation. Då vi utvecklar och driftsätter vårt produktionssystem i egen regi finns det stora möjligheter till funktionsanpassningar just efter kundens unika behov.

Produkter

Stacks Image 1257
Förpackningar för medicinska prover
Vi har tagit fram en för marknaden unik förpackning som uppfyller kraven som ställs enligt UN 3373. Därmed är den godkänd att frakta biologiskt ämne kategori B vilket bland annat innefattar prov på vävnad och vätska från människa och djur. Förpackningen som har plats för upp till tre provrör samt tillbehörsfack för exempelvis pipett eller kanyl. Andra typer av format kan tas fram efter behov.

Varför Packing? Vi ger dig fem goda anledningar!

Vi tycker att vi är väldigt bra på det vi gör och vi vill gärna dela med oss av vår erfarenhet. Därför har vi sammanställt fem goda anledningar till att anlita oss, klicka på knappen nedan.
Kontrasten mot er är enorm. Hos er känner vi oss uppskattade och respekterade och som en viktig kund.
Kjell Rilbe, Ägare Kul & Klok
Stacks Image 133

Hur kan vi hjälpa ert företag?

Kontakta oss gärna för kostnadsfri rådgivning.

Telefon: 0227-312 55
e-post: info@packing.se

Eller använd kontaktformuläret nedan

Tjänsteutbud

Vi har ett brett tjänsteutbud som innefattar allt från projektering till driftsättning och produktion. Våra kunder väljer att lägga ut allt från enskilda delar till hela produktionskedjan. Klicka på respektive bild för att läsa mer om aktuell tjänst.